• NL
  • EN

We stapten naar de rechter om netneutraliteit te verdedigen

We went to court to defend net neutrality

T-Mobile biedt abonnementen aan met ‘datavrije’ muziek. Volgens ons is dit een vorm van ‘zero rating’ en daarmee dus een overtreding van netneutraliteit. We hebben daarom de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om handhavend op te treden. Na onderzoek van het aanbod van T-Mobile kwam de ACM tot de conclusie dat het aanbod past binnen de Europese wet. Wij zijn het daar niet mee eens en zijn daarom naar de rechter gestapt om te proberen ervoor te zorgen dat het netneutraliteitsprincipe ook op het gebied van zero rating kan blijven bestaan.

Het advocatenkantoor dat T-Mobile bijstaat in deze zaak is ook gevraagd door de Europese Commissie om de richtlijnen op het gebied van netneutraliteit te handhaven. We zorgden ervoor dat er vanuit meerdere organisaties een brief naar de Commissie werd gestuurd waarin we de vraag stelden hoe ze gaan garanderen dat het onderzoek echt onafhankelijk zal worden uitgevoerd.

T-Mobile offers contracts with ‘data-free’ music. According to us this is a form of ‘zero rating’ and thus a violation of net neutrality. We therefore asked the Authority for Consumers & Markets (ACM) to act. After research of the contracts on offer with T-Mobile the ACM concluded that these contracts fit within European law. We do not agree and went to court to try to make sure that the net neutrality principle can keep existing in the field of zero rating.

The European Commission has also asked the law firm representing T-Mobile in this case to research the guidelines concerning net neutrality. We made sure that multiple organizations sent a letter to the Commission asking them how they would guarantee that the research would really be done independently.